Beste patiënten,


Tot op heden kan Dr. Van Rooy haar huisartsactiviteit nog niet hervatten.

Vanaf 3 april 2024 zal Dr. Jana Vansevenant onze praktijk komen versterken. Zij zal bij ons aanwezig zijn op dinsdag en op woensdagnamiddag.

Alle afspraken die in de agenda worden gemaakt op naam van Dr. Van Rooy zullen dus doorgaan bij Dr. Vansevenant.


De Dokterscompagnie

~~~

Welkom bij de huisartsenpraktijk van De Dokterscompagnie. Op deze site kan u terecht voor info over het reilen en zeilen binnen onze praktijk (consultatie-uren, wachtdiensten, praktijkreglement, nieuwtjes,...) 


Duidelijke afspraken zijn de basis van een vlotte werkdag.

U kan ons helpen door onderstaande tips te hanteren. 


  • Heb je een afspraak nodig, wacht dan niet te lang om deze vast te leggen. 
  • Geraak je ‘s ochtends niet meteen telefonisch binnen in de praktijk?  Heb geduld, waarschijnlijk zijn de telefoonlijnen overbezet.  Probeer het over een vijftal minuten nog eens. 
  • Ga voor elke consultatie na of je nog voorschriften voor je vaste medicatie nodig hebt en bespreek dit tijdens je afspraak.
  • Hou je telefoongesprek met je arts zo kort mogelijk.  Heb je meer tijd nodig, maak dan een afspraak.

Bij geplande controles

  • Als je op een geplande controle moet komen, boek dan liefst één of twee weken op voorhand je afspraak in.
  • Geplande controles plan je bij voorkeur niet op maandagen, brugdagen of na een verlengd weekend. Zo kunnen mensen die in het weekend ziek worden vlot terecht.
  • Plan routine afspraken bij voorkeur buiten de vakantieperiodes.  Vaak nemen huisartsen dan zelf ook verlof en is het dus drukker voor de overgebleven artsen.

Wist je dat…?

  • Ouders van schoolgaande kinderen over attesten beschikken om een kortdurende afwezigheid van school zelf te rechtvaardigen.
  • Werknemers van bedrijven met meer dan 50 werknemers vanaf nu drie maal per jaar één dag kunnen thuisblijven omwille van ziekte, zonder hiervoor een doktersbriefje te moeten binnenbrengen.
  • Je op www.zinloosattest.be meer info kan vinden over courante attesten die eigenlijk niet gerechtvaardigd zijn.  Zo help je ons om de administratieve overlast te verminderen.


~~~


Huisartsgeneeskunde omvat werkelijk alle domeinen van ons lichaam, omvat ook alle patiënten, groot en klein, jong en minder jong, omvat alle soorten problemen van het leven en omvat alle uren van een dag. Daarom willen wij verder werk maken van een eenvoudig en toegankelijk praktijkreglement. Zo hopen wij onze professionele activiteit (tijd voor klinisch onderzoek, gesprek, overleg, huisbezoek, begeleiding, invullen van attesten en formulieren, bijscholingen, noodoproepen, uitstrijkjes, GMD, zorgtrajecten, beschikkingen rond het levenseinde, euthanasieaanvragen, palliatieve thuiszorg, …) beter te kunnen verder zetten in evenwicht met ons gezinsleven. Op de rest van de website vindt u meer informatie onder de verschillende tabbladen.

Ons hoofddoel is en blijft immers onze patiënten op het ‘gezonde’ spoor te houden of te helpen en hen, binnen ieders eigen mogelijkheden, voluit te laten leven!


Dr. Creemers, Dr. Adams en Dr. Van Rooy